Zapalenie spojówek, ligne

Ważne
Możliwe, że główny tytuł raportu zapalenie spojówek, nie jest znanym nazwiskiem.

dzielnice zaburzeń

  • Brak

Dyskusja ogólna

Stwardnienie spojówek jest rzadkim zaburzeniem, charakteryzującym się nawracającymi zmianami błony śluzowej, szczególnie w oku. Zaburzenie to występuje zwykle w dzieciństwie, a także w błonie śluzowej krtani, akordów wokalnych, nosa, tchawicy, oskrzeli, pochwy, szyjki macicy i dziąseł. Zmiany w błonach śluzowych mają podobną do drewna (ligną) konsystencję, są gęste, twarde, węzłowe i twarde. Przyczyna tego zaburzenia nie jest znana, chociaż w tym stanie było wiele przypadków rodzeństwa, co sugeruje autosomalne recesywne dziedziczenie.

Zasoby

Stowarzyszenie chorób autoimmunologicznych w Stanach Zjednoczonych, inc.
22100 gratiot ave. Eastpointe, MI 48021 tel: (586)776-3900 fax: (586)776-3903 tel: (800)598-4668
E-mail: aarda@aarda.org - Internet: http://www.aarda.org/
NIH / National eye institute
31 centrum dr
MSC 2510
bethesda, MD 20892-2510 w zjednoczonych stanach, tel: (301)496-5248 fax: (301)402-1065 E-mail: 2020@nei.nih.gov
internet: http://www.nei.nih.gov/
Centrum informacji genetycznej i rzadkich chorób (GARD)
PO Box 8126 w gaithersburg, MD 20898-8126 tel: (301)251-4925
faks: (301)251-4911 tel: (888)205-2311
TDD: (888)205-3223
Internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Społeczność autoimmunologiczna
email: moderator@autoimmunitycommunity.org
Internet: http: // Www.autoimmunitycommunity.org

Pełny raport

Jest to streszczenie raportu krajowej organizacji rzadkich zaburzeń (NORD). Kopię pełnego raportu można pobrać bezpłatnie ze strony NORD dla zarejestrowanych użytkowników. Pełne sprawozdanie zawiera dodatkowe informacje obejmujące objawy, przyczyny, populację, zaburzenia związane ze stosowaniem leku, terapie standardowe i terapeutyczne (jeśli są dostępne) oraz odniesienia z literatury medycznej. W wersji pełnotekstowej tego tematu, przejdź na stronę www.rarediseases.org i kliknij bazę danych rzadkich chorób w 'rzadkich chorobach'.

Informacje podane w tym raporcie nie są przeznaczone do celów diagnostycznych. Jest to tylko w celach informacyjnych. NORD zaleca, aby osoby dotknięte problemem szukać porady lub porady swoich własnych lekarzy.

Jest możliwe, że tytuł tego tematu nie jest wybrany przez Ciebie. Sprawdź listę synonimów w celu znalezienia alternatywnych nazw (-ów) i podziałów zaburzeń objętych niniejszym raportem

Ten wpis dotyczący choroby opiera się na dostępnych informacjach medycznych w dacie pod koniec danego tematu. Ponieważ zasoby NORD są ograniczone, nie jest możliwe dokładne i dokładne zapamiętywanie każdego wpisu w bazie danych o rzadkich chorobach. Więcej informacji na temat tego zaburzenia można znaleźć w agencjach wymienionych w sekcji Zasoby.

Dodatkowe informacje i pomoc dotyczĘ ... c rzadkich chorób skontaktuj się z organizacjĘ ... krajowĘ ... w celu znalezienia rzadkich zaburzen w P.O. Pudełko 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Na stronie www.rainiseases.org lub wyślij e-mail na adres orphan@rarediseases.org

Ostatnia aktualizacja: 8/7/2007
Copyright 1991, 1999, 2007 krajowa organizacja rzadkich zaburzeń, inc.