Ichthyosis hystrix, curth macklin type

Ważne
Możliwe, że główny tytuł raportu ichthyosis hystrix, curth macklin type nie jest oczekiwany. Sprawdź listę synonimów w celu znalezienia alternatywnych nazw (-ów) i podziałów zaburzeń objętych niniejszym sprawozdaniem.

Synonimy

  • Zaburzenie korupcji 8, typ curth-macklin
  • DOC 8, typ curth-macklin

dzielnice zaburzeń

  • Brak

Dyskusja ogólna

Ichthyosis hystrix, typ curth-macklin jest rzadkim dziedzicznym zaburzeniem skóry. Charakteryzuje się skalibrowaniem skóry (ichtiosis), od łagodnego do ciężkiego. Plastry łuszczące, zagęszczoną skórę od plamistości do ciężkiej i mogą pojawić się na prawie każdej części ciała.

Zasoby

Fundacja na rzecz ichtiozy i Pokrewnych typów skóry
2616 N szeroka ulica w colmar, PA 18915
tel: (215)997-9400 fax: (215)997-9403 tel: (800)545-3286
E-mail: info@firstskinfoundation.org - Internet: http://www.firstskinfoundation.org -
NIH / krajowy instytut alergii i chorób zakaźnych
urzędu komunikacji i informacji Relacje rządowe
6610 napęd rockledge, MSC 6612
bethesda, MD 20892-6612 tel: (301)496-5717 fax: (301)402-3573 tel: (866) 284-4107
TDD: (800)877-8339
e-mail: ocpostoffice@niaid.nih.gov
Strona internetowa: http://www.niaid.nih.gov/
Krajowy rejestr na temat ichtiozy i związanych z nimi zaburzeń
uniwersytet w Waszyngtonie w departamencie dermatologii Skrzynka 356524
1959 N.E. Ulica Pacyfiku w Seattle, WA 98195-6524 tel: (800)595-1265
e-mail: info@skinregistry.org
Strona internetowa: http://www.skinregistry.org/

Centrum informacji genetycznej i rzadkich chorób (GARD)
PO Box 8126 w gaithersburg, MD 20898-8126 tel: (301)251-4925 fax: (301) 251-4911 Tel: (888)205-2311
TDD: (888)205-3223 | Internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Pełny raport

Jest to streszczenie raportu krajowej organizacji rzadkich zaburzeń (NORD). Kopię pełnego raportu można pobrać bezpłatnie ze strony NORD dla zarejestrowanych użytkowników. Pełne sprawozdanie zawiera dodatkowe informacje obejmujące objawy, przyczyny, populację, zaburzenia związane ze stosowaniem leku, terapie standardowe i terapeutyczne (jeśli są dostępne) oraz odniesienia z literatury medycznej. W wersji pełnotekstowej tego tematu, przejdź na stronę www.rarediseases.org i kliknij bazę danych rzadkich chorób w 'rzadkich chorobach'.

Informacje podane w tym raporcie nie są przeznaczone do celów diagnostycznych. Jest to tylko w celach informacyjnych. NORD zaleca, aby osoby dotknięte problemem szukać porady lub porady swoich własnych lekarzy.

Jest możliwe, że tytuł tego tematu nie jest wybrany przez Ciebie. Sprawdź listę synonimów w celu znalezienia alternatywnych nazw (-ów) i podziałów zaburzeń objętych niniejszym raportem

Ten wpis dotyczący choroby opiera się na dostępnych informacjach medycznych w dacie pod koniec danego tematu. Ponieważ zasoby NORD są ograniczone, nie jest możliwe dokładne i dokładne zapamiętywanie każdego wpisu w bazie danych o rzadkich chorobach. Więcej informacji na temat tego zaburzenia można znaleźć w agencjach wymienionych w sekcji Zasoby.

Dodatkowe informacje i pomoc dotyczĘ ... c rzadkich chorób skontaktuj się z organizacjĘ ... krajowĘ ... w celu znalezienia rzadkich zaburzen w P.O. Pudełko 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Na stronie www.rainiseases.org lub wyślij e-mail na adres orphan@rarediseases.org

Ostatnia aktualizacja: 3/19/2008
Copyright 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2006 krajowa organizacja rzadkich zaburzeń, inc.